Šta znači VALDENZERI?

» valdenzeri Reformatorska sekta, koju je osnovao 17u Lionu Petrus Valdus, kao udruženje za propovedanje evanđelja i reformu katoličke crkve putem vraćanja apostolskom siromaštvu i jednostavnosti; leonisti, sabotati.