Šta znači VALCER?

» valcer • muški rod (muzika) Popularna okretna igra u 3/4 takta; muzički komad za ovu igru; vals. (nem.)