Šta znači VALACIJA?

» valacija • ženski rod (vojska) Opšančavanje, podizanje bedema, utvrđivanje u polju; podizanje nasipa.