Šta znači VAKUIRATI?

» vakuirati • glagol Isprazniti, ispražnjavati; evakuirati.