Šta znači VAKCINOTERAPIJA?

» vakcinoterapija • ženski rod (medicina) Lečenje vakcinama, cepljenje da bi se organizam podstakao na što jaču proizvodnju tela koja že ga zaštititi od izazivača bolesti.