Šta znači VAKCINACIJA?

» vakcinacija • ženski rod (medicina) Unošenje, ubrizgavanje vakcine u organizam radi zaštite od zaraznih bolesti.
Kalemljenje boginja, pelcovanje, cepljenje, ubrizgavanje seruma kao predohrana protiv raznih bolesti, unošenje u organizam antigena koji ga potstiču na proizvodnju zaštitnih tela. (lat.)