Šta znači VAJTBOJS?

» vajtbojs Beli momci, od 17tajna organizacija u Irskoj, koja je kažnjavala preterano stroge posednike, činovnike i dr. (nazvana po tome što je kao simbol bila bela boja).