Šta znači VAHABITI?

» vahabiti Pristalice religioznog pokreta u Arabiji koji su pod vođstvom Muhameda ibn Abd el-Vahaba polovinom XVIII veka težili da povrate islam prvobitnoj čistoti i jednostavnosti; vehabiti.