Šta znači VAGON-LI?

» vagon-li • fr. wagon-lit železnička kola za spavanje.