Šta znači VAGATI?

» vagati • glagol Određivati težinu tela na terazijama, meriti na kantar. (nem.)