Šta znači VAGANT?

» vagant • muški rod Vagabund;
U srednjem veku đak koji je putovao od škole do škole; skitač;
Putujući svirač i lakrdijaš;
Pesnik nemačkih narodnih pesama (lat.)