Šta znači VAFD?

» vafd • muški rod Nacionalni pokret u Egiptu čiji su se predstavnici, 191godine, obratili britanskom visokom komesaru sa zahtevom za priznavanje nezavisnosti Egipta. (ar.)