Šta znači VADRAC?

» Vadrac • muški rod Pogrdni izraz kod Mađara za Srbina (mađ.)