Šta znači UVO?

» uvo • imenica (anatomija) Organ čula sluha, čulni aparat i predstavlja dva čula, jedno za sluh a drugo za ravnotežu i orijentaciju u prostoru. Ono se deli n: spoljno, srednje i unutrašnje uvo.