Šta znači UTRIJUSKE JURIS DOKTOR?

» utrijuske juris doktor • nl. utrisque juris doctor doktor oba prava, tj. kanonskog i rimskog.