Šta znači UTINA?

» utina • ženski rod (ptica) Šumska sova, ušara.