Šta znači UTILITARISTI?

» utilitaristi Pristalice utilitarizma (Jeremija Bentam, DŽon Stjuart Mil i dr.); fig. ljudi koji se u radu rukovode poglavito načelom koristi i uspeha, naročito materijalnog.