Šta znači UTIL?

» util • muški rod Opšti naziv za sve stvari i predmete koji su postali neprikladni za dalju upotrebu, ali zgodni da posluže kao sirovina za preradu u industriji, npr. razni otpaci, krpe, kosti, staklo, prazne konzerve, stara obuća, hartija i dr.