Šta znači UTIKAČ?

» utikač • muški rod Stvar na kraju žice ili kabla koju umećete u utičnicu da biste omogućili protok ifnormacija ili energije.
Električni priključak.