Šta znači UTERINI?

» uterini • (pravo (nauka)) Materični, koji pripada materici.