Šta znači USITNJAVATI?

» usitnjavati • glagol Drobiti, mrviti.