Šta znači UŠITI?

» ušiti • glagol Spojiti šivenjem.