Šta znači UŠENAC?

» ušenac • muški rod (bube) Uš.