Šta znači UŠ?

» • ženski rod Ušenac.

» Pogledajte i US «