Šta znači URETEROTOMIJA?

» ureterotomija • gr. sečenje, rezanje hirurški. rasecanje mokraćovoda radi vađenja kamičaka.