Šta znači URAT?

» urat • muški rod (hemija) So mokraćne kiseline; veštačko đubre od urina i gipsa.