Šta znači URANINIT?

» uraninit • muški rod (mineral) Mineral uranski smolinac, pegblenda.