Šta znači URANIKON?

» uranikon • muški rod (muzika) Instrument, kombinacija dveju harfi na čijim se žicama proizvodi zvuk dirkama.