Šta znači URAKRAZIJA?

» urakrazija • ženski rod (medicina) Rđava mešavina (sastav) mokraće.