Šta znači UPREZANJE?

» uprezanje • imenica Uvođenje volova u jaram, prezanje.