Šta znači UPITAN?

» upitan • pridev Koji izražava pitanje.