Šta znači UNITARIZAM?

» unitarizam • muški rod Težnja za jedinstvom, ta ujedinjenjem; težnja da u jednoj saveznoj državi vođstvo pripadne najjačoj državi, ili da se savezna država pretvori u jedinstvenu; supr. federalizam.