Šta znači UNITARIST?

» unitarist • muški rod Pobornik unitarizma.