Šta znači UNIJATI?

» unijati Pravoslavni (u Ist. Galiciji, Hrvatskoj i Vojvodini) koji su se pod političkim pritiskom "ponovo sjedinili" sa rimokatoličkom crkvom time što su priznali vlast papinu i dogmu filiokve, a zadržali svoje ranije crkveno ustrojstvo, crkveni jezik i pričešćivanje u oba vida (i hlebom i vinom), grkokatolici.