Šta znači UNIFORMIZAM?

» uniformizam • muški rod Težnja da sve države ili crkve budu jednako uređene.