Šta znači UNIFORMISTI?

» uniformisti Pristalice (ili sledbenici) uniformizma.