Šta znači UNIFORMAN?

» uniforman • pridev Jednoobrazan, jednorodan, jednolik; jedinstven, novog oblika; supr. multiforman.