Šta znači UNIFICIRAN?

» Unificiran • pr. Ujedinjen, sjedinjen, ujednačen