Šta znači UNDULISTI?

» undulisti • (umetnost) Slikari koji za razliku od karatkerističara, vole oblinu i mekoću isticanja karaktera prikazivanog predmeta, a vijugavu liniju smatraju uzorom i simbolom lepote.