Šta znači UNDULATORAN?

» undulatoran • pridev Talasast, vijuga.