Šta znači UNARNI?

» unarni • pridev Sastoji se ili uključuje samo jedan elemenat ili komponentu.