Šta znači UNANIMIZAM?

» unanimizam • l. unanimus jednodušan, sloćan lit. knjićevni pokret u Francuskoj u XX veku koji teži za ujedinjenjem na osnovi zajednice i jedinstva moralnih iteresa.