Šta znači UNA KORDA?

» una korda • tal. una corda muzički: samo na jednoj žici (svirati); korda.