Šta znači UMUKNUTI?

» umuknuti • glagol Ućutkati.