Šta znači UMBELATE?

» umbelate • (botanika) Biljke štitarke, štitonoše.