Šta znači UMAN?

» uman • pridev Pametan, promišljen, misaon.