Šta znači UMAKANJE?

» umakanje • imenica Uranjanje, zagnjurivanje.