Šta znači ULAZ?

» ulaz • muški rod Mesto za ulaženje, vrata.

» ulaz • muški rod (računari) Podaci koji se daju računaru na obradu. Računari mogu da primaju podatke iz različitih izvora, uključujući tastaturu, miša, modem ili ekran koji reaguje na dodir.