Šta znači ULANČATI?

» ulančati • glagol (računari) Povezati niz perifernih uređaja jedan za drugim, na primer- pomoću Skazi interfejas. Na taj način možete da vežete skener za CD uređaj, njega za jedinicu trake i sve to na vaš računar. Svi ti uređaji su vezani u lanac.