Šta znači ULAK?

» ulak • muški rod (tur.) Skoroteča, glasnik-konjanik (koji je nekada u Turskoj imao pravo da svog umornog konja usput zameni odmornim konjem svakog konjanika koga sretne).